Pyetjet e shpeshta

FAQ

PYETJE TË SHPESHTA

1. Kërkimi i pjesëve të zëvendësueshme/këmbyeshme:

● Numri i pjesës OEM

● Kodi i materialit

2. Kërkim i pompës për zëvendësim/këmbyeshmëri:

● Modeli i pompës OEM

● Vizatimi i montimit të pompës OEM

3. Kërkimi i plotë i pompës:

TAG i pajisjes
Përshkrimi i pompës
Lloji i pompës
Sasia
Dendësia e ngurtë (t/m3)
*Densiteti i llumit (t/m3)
*Kapaciteti i projektimit
(m3/h)
*Koka totale dinamike
Slurry (m)
D50 um
Cw %
PH

4. Pritshmëritë për një pompë provë

● Kushtet e funksionimit të detajeve ose fleta e të dhënave të pompës ekzistuese
● Numri i pjesës së pjesëve të lagura
● Kurba e performancës së pompës ekzistuese
● Jetëgjatësia aktuale e pompës ekzistuese
● Fotot e pjesëve të konsumuara

5. Kërkimi i pjesëve OEM/ODM:

● Numrat e pjesëve OEM
● Marka e pajisjeve OEM
● Modeli i pajisjeve OEM
● Vizatim origjinal i pjesëve OEM
● Sasia vjetore


Ju lutemi plotësoni informacionin