Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Zawod

  Zawod

  Hytaýda ýerleşýän önümçilik desgalary, Dörediji dükan we rezin dükany.

 • Hil

  Hil

  Iň ýokary öndürijilik

 • Hyzmat

  Hyzmat

  Müşderi hyzmaty 7 * 24h Hyzmat (3-6 sagatda jogap beriň)

 • Howpsuzlyk

  Howpsuzlyk

  Howpsuzlyk hemişe birinji orunda durýar

  Biz hakda

  HEBEI TIIEC MACHINERY CO., LTD (mundan beýläk “TIIEC”) 1998-nji ýylda esaslandyryldy. Bu dag-magdan we degişli pudaklarda öňdebaryjy dag-magdan enjamlaryny öndürýän we hyzmat edýän topar bolup, doly gözleg we gözleg topary, ähli dizaýnlary üçin intellektual eýeçilik hukugy we önümler;we TIIEC markalary®we INDUX.®

  Koprak oka

  Önümlerimiz

  Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk

  Şu wagta çenli Hytaýda demir süýümli nasoslaryň önümçilik liniýasyna we rezin süýümli nasoslaryň önümçilik liniýasyna eýe bolan ýeke-täk nasos öndürijisidiris.Hünärmen bilen habarlaşyň

  artykmaçlygy
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  Maglumatlary doldurmagyňyzy haýyş edýäris