Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Factory

  Zawod

  Hytaýda ýerleşýän önümçilik desgalary, Dörediji dükan we rezin dükany.

 • Quality

  Hil

  Iň ýokary öndürijilik

 • Service

  Hyzmat

  Müşderi hyzmaty 7 * 24h Hyzmat (3-6 sagatda jogap beriň)

 • Safety

  Howpsuzlyk

  Howpsuzlyk elmydama birinji ýerde durýar

  Biz hakda

  HEBEI TIIEC MACHINERY CO., LTD (mundan beýläk “TIIEC” diýlip atlandyrylýar) 1998-nji ýylda esaslandyryldy. Magdançylyk we degişli pudaklarda dag-magdan enjamlaryny öndürmekde we hyzmat etmekde öňdebaryjy gözleg topary, ähli dizaýnlary üçin intellektual eýeçilik hukugy we intellektual eýeçilik hukugy bar. önümler;we TIIEC markalary®we INDUX.®

  Koprak oka

  Önümlerimiz

  Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk

  Şu wagta çenli Hytaýda demir süýümli nasoslaryň önümçilik liniýasyna we rezin süýümli nasoslaryň önümçilik liniýasyna eýe bolan ýeke-täk nasos öndürijisidiris.Hünärmen bilen habarlaşyň

  advantage
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • partner
  • Tolgundyryjy habarlar !!!!BIZ işe alýarys

   Hebei TIIEC Awstraliýada we Peruda toparymyza goşulmak üçin satuw inersenerlerini gözleýär.Bu ideal dalaşgär, geljekki müşderileri tapmak, habarlaşmak we yzarlamak üçin Hasap ýolbaşçylary bilen hyzmatdaşlyk eder.Müşderiniň zerurlyklaryna göz ýetirenlerinden soň, önümimizdäki tehnologiki mümkinçilikleri we iş bahasyny müşderi bilen ara alyp maslahatlaşarlar.Iň oňat dalaşgär, geljekki müşderilere ýokary tehniki düşünjeleri aýdyň düşündirip bilmeli.

   Has köp
  • BIZE GOŞUL

  Maglumatlary doldurmagyňyzy haýyş edýäris