ИЗПЪЛНЕНИЕ TRIAL

изпитания ще спомогнат за нов клиент да получи доверие с TIIEC продукти за извършване на плащането, само след като се постигне изискване производителност. Опити включват продукти и компоненти с определени резултати, постижения и критерии за успех въз основа на вашите изисквания.

тона годишно