Ymunwch â Ni

  • Newyddion Cyffrous!!!!RYDYM YN LLOGI

    Mae Hebei TIIEC yn chwilio am beirianwyr gwerthu i ymuno â'n tîm yn Awstralia a Pheriw.Bydd yr ymgeisydd delfrydol hwn yn partneru â Gweithredwyr Cyfrifon i ddod o hyd i ddarpar gleientiaid, cysylltu â nhw a gwneud gwaith dilynol.Unwaith y byddant yn darganfod anghenion y cleient, byddant yn trafod galluoedd technolegol ein cynnyrch a gwerth busnes gyda'r cleient.Dylai'r ymgeisydd delfrydol allu mynegi cysyniadau hynod dechnegol yn glir i bob darpar gleient.

    Mwy
  • YMUNWCH Â NI


Llenwch y wybodaeth