Бидэнтэй нэгд

  • Сонирхолтой мэдээ !!!!БИД АЖИЛ АВНА

    Hebei TIIEC нь Австрали, Перу дахь манай багт нэгдэх борлуулалтын инженерүүдийг хайж байна.Энэхүү хамгийн тохиромжтой нэр дэвшигч нь ирээдүйн үйлчлүүлэгчдийг хайж олох, холбоо барих, хянах зорилгоор Дансны менежерүүдтэй хамтран ажиллах болно.Тэд үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг олж мэдсэнийхээ дараа манай бүтээгдэхүүний технологийн чадавхи, бизнесийн үнэ цэнийн талаар үйлчлүүлэгчтэй ярилцах болно.Тохиромжтой нэр дэвшигч нь бүх ирээдүйн үйлчлүүлэгчдэд техникийн өндөр түвшний ойлголтуудыг тодорхой илэрхийлэх чадвартай байх ёстой.

    Илүү
  • БИДЭНТЭЙ НЭГД


Мэдээллийг бөглөнө үү