เข้าร่วมกับเรา

  • ข่าวเด็ด !!!!เรากำลังจ้าง

    Hebei TIIEC กำลังมองหาวิศวกรฝ่ายขายเพื่อเข้าร่วมทีมของเราในออสเตรเลียและเปรูผู้สมัครในอุดมคตินี้จะร่วมมือกับผู้บริหารบัญชีเพื่อค้นหา ติดต่อ และติดตามผลกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเมื่อพวกเขาค้นพบความต้องการของลูกค้าแล้ว พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับความสามารถทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ของเราและมูลค่าทางธุรกิจกับลูกค้าผู้สมัครในอุดมคติควรสามารถถ่ายทอดแนวคิดทางเทคนิคขั้นสูงให้กับลูกค้าที่คาดหวังทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

    มากกว่า
  • เข้าร่วมกับเรา


กรุณากรอกข้อมูล