Tham gia với chúng tôi

  • Tin tức thú vị !!!!CHÚNG TÔI ĐANG THUÊ

    Hebei TIIEC đang tìm kiếm các kỹ sư bán hàng tham gia vào nhóm của chúng tôi tại Úc và Peru.Ứng viên lý tưởng này sẽ hợp tác với Người điều hành tài khoản để tìm kiếm, liên hệ và theo dõi với các khách hàng tiềm năng.Khi họ phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, họ sẽ thảo luận về khả năng công nghệ của sản phẩm và giá trị kinh doanh của chúng tôi với khách hàng.Ứng viên lý tưởng phải có khả năng trình bày rõ ràng các khái niệm kỹ thuật cao cho tất cả các khách hàng tiềm năng.

    Hơn
  • THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI


Vui lòng điền thông tin