Придружи ни се

  • Возбудливи вести!!!!ВРАБОТУВАМЕ

    Hebei TIIEC бара инженери за продажба кои ќе се приклучат на нашиот тим во Австралија и Перу.Овој идеален кандидат ќе биде партнер со директорите на сметките за да пронајде, контактира и следи со потенцијалните клиенти.Откако ќе ги откријат потребите на клиентот, тие ќе разговараат со клиентот за технолошките способности и деловната вредност на нашиот производ.Идеалниот кандидат треба да може јасно да ги артикулира високотехничките концепти на сите потенцијални клиенти.

    Повеќе
  • ПРИДРУЖИ НИ СЕ


Ве молиме пополнете ги информациите