Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

1. Прашање за замена/заменливи делови:

● ОЕМ дел број

● Материјален код

2. Прашање за замена/заменлива пумпа:

● OEM модел на пумпа

● Цртеж на склопот на OEM пумпа

3. Целосно барање за пумпа:

Опрема TAG
Опис на пумпата
Тип на пумпа
Количина
Цврста густина (t/m3)
* Густина на кашеста маса (t/m3)
*Капацитет за дизајн
(m3/h)
* Вкупна динамична глава
Кашеста маса (m)
Д50 мм
Cw %
PH

4. Очекувања за пробна пумпа

l Детална работна состојба или лист со податоци на постоечката пумпа
● Бројот на делот за влажни делови
● Кривата на изведба на постоечката пумпа
● Тековен век на траење на постоечката пумпа
● Фотографиите од истрошените делови

5. Прашање за делови за OEM/ODM:

● ОЕМ броеви на делови
● Марка на OEM опрема
● OEM модел на опрема
● Оригинален цртеж на OEM делови
● Годишна количина


Ве молиме пополнете ги информациите