FAQs

FAQ

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

1. Upit o zamjenskim/izmjenjivim dijelovima:

● OEM broj dijela

● Šifra materijala

2. Upit za zamjenu/izmjenjivu pumpu:

● OEM model pumpe

● OEM crtež sklopa pumpe

3. Kompletan upit za pumpu:

Equipment TAG
Opis pumpe
Pump Type
Kol
Gustina krute tvari (t/m3)
*Gustina mulje (t/m3)
* Dizajnerski kapacitet
(m3/h)
*Totalna dinamička glava
gnojnica (m)
D50 um
Cw %
PH

4. Očekivanja za probnu pumpu

● Detaljni radni uvjeti ili tehnički list postojeće pumpe
● Broj dela za mokre delove
● Kriva performansi postojeće pumpe
● Trenutni vijek trajanja postojeće pumpe
● Fotografije istrošenih delova

5. Upit OEM/ODM dijelova:

● OEM brojevi delova
● Brend OEM opreme
● OEM model opreme
● Originalni crtež OEM delova
● Godišnja količina


Molimo popunite podatke