سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

1. استعلام قطعات تعویض/تعویض:

● شماره قطعه OEM

● کد مواد

2. استعلام پمپ تعویض/تعویض:

● مدل پمپ OEM

● نقشه مونتاژ پمپ OEM

3. استعلام کامل پمپ:

تگ تجهیزات
توضیحات پمپ
نوع پمپ
تعداد
چگالی جامد (t/m3)
* چگالی دوغاب (t/m3)
*ظرفیت طراحی
(m3/h)
*کل پویا هد
دوغاب (متر)
D50 um
% Cw
PH

4. انتظارات برای یک پمپ آزمایشی

● شرایط عملیاتی جزییات یا برگه اطلاعات پمپ موجود
● شماره قطعه قطعات مرطوب
● منحنی عملکرد پمپ موجود
● طول عمر فعلی پمپ موجود
● عکس قطعات فرسوده

5. استعلام قطعات OEM/ODM:

● شماره قطعه OEM
● برند تجهیزات OEM
● مدل تجهیزات OEM
● طراحی قطعات OEM اصلی
● مقدار سالانه


لطفا اطلاعات را پر کنید