ხშირად დასმული კითხვები

FAQ

ᲮᲨᲘᲠᲐᲓ ᲓᲐᲡᲛᲣᲚᲘ ᲨᲔᲙᲘᲗᲮᲕᲔᲑᲘ

1. შემცვლელი/შესაცვლელი ნაწილების მოთხოვნა:

● OEM ნაწილის ნომერი

● მასალის კოდი

2. ტუმბოს გამოცვლა/შესაცვლელი მოთხოვნა:

● OEM ტუმბოს მოდელი

● OEM ტუმბოს შეკრების ნახაზი

3. ტუმბოს სრული მოთხოვნა:

აღჭურვილობა TAG
ტუმბოს აღწერა
ტუმბოს ტიპი
რაოდენობა
მყარი სიმკვრივე (ტ/მ3)
*სუფთა სიმკვრივე (ტ/მ3)
* დიზაინის მოცულობა
(მ3/სთ)
* სულ დინამიური თავი
ნადუღი (მ)
D50 მმ
Cw %
PH

4. საცდელი ტუმბოს მოლოდინი

● არსებული ტუმბოს მუშაობის დეტალური მდგომარეობა ან მონაცემთა ცხრილი
● სველი ნაწილების ნაწილის ნომერი
● არსებული ტუმბოს მუშაობის მრუდი
● არსებული ტუმბოს მიმდინარე სიცოცხლის ხანგრძლივობა
● ნახმარი ნაწილების ფოტოები

5. OEM/ODM ნაწილების მოთხოვნა:

● OEM ნაწილის ნომრები
● OEM Equipment ბრენდი
● OEM აღჭურვილობის მოდელი
● ორიგინალური OEM ნაწილების ნახაზი
● წლიური რაოდენობა


გთხოვთ შეავსოთ ინფორმაცია