שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

1. בירור חלפים/חלפים:

● מספר חלק OEM

● קוד חומר

2. שאילת משאבה החלפה/ניתנת להחלפה:

● דגם משאבת OEM

● ציור הרכבה של משאבת OEM

3. השלם את שאלת המשאבה:

תג ציוד
תיאור משאבה
סוג משאבה
כמות
צפיפות מוצק (t/m3)
*צפיפות תבלין (t/m3)
*יכולת עיצוב
(מ"ק לשעה)
*ראש דינמי כולל
תבלין (מ')
D50 אממ
Cw %
PH

4. ציפיות למשאבת ניסיון

● פירוט מצב הפעולה או גיליון הנתונים של המשאבה הקיימת
● מספר החלק הרטוב של החלקים
● עקומת הביצועים של המשאבה הקיימת
● אורך החיים הנוכחי של המשאבה הקיימת
● התמונות של החלקים השחוקים

5. שאילת חלקי OEM/ODM:

● מספרי חלקי OEM
● מותג ציוד OEM
● דגם ציוד OEM
● ציור חלקי OEM מקורי
● כמות שנתית


נא למלא את המידע